Privacyverklaring Party-vervoer.nl
In deze privacyverklaring legt de heer J. Haarman, h.o.d.n. Party-vervoer.nl, kantoorhoudend te (7533 AB) Enschede aan de Lipperkerkstraat 279 E met kvk-nummer: 55769241 (hierna “Party-vervoer.nl”), uit welke persoonsgegevens Party-vervoer.nl verzamelt en verwerkt, voor welke doeleinden deze gegevens worden verwerkt en wat zijn cookiebeleid is.

Wijziging: op 1 oktober 2022 heeft Partybussen BV het bedrijf van de heer J. Haarman, h.o.d.n. Party-vervoer.nl overgenomen. In deze privacyverklaring legt Partybussen BV, kantoorhoudend te Rotterdam aan de Proveniersstraat 54B met kvk-nummer: 86569600, uit welke persoonsgegevens Party-vervoer.nl verzamelt, verwerkt, voor welke doeleinden deze gegevens worden verwerkt en wat zijn cookiebeleid is. 

Algemeen
Party-vervoer.nl respecteert de privacy van alle bezoekers van zijn website www.party-vervoer.nl, zijn (potentiële) klanten en (potentiële) relaties. Party-vervoer.nl gaat dan ook zorgvuldig met jouw persoonsgegevens om. Deze gegevens worden niet verkocht, verhandeld of gedeeld met partijen die niet met de diensten van Party-vervoer.nl te maken hebben. Party-vervoer.nl houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de gegevensbeschermingswetgeving die in Nederland geldt stelt.

Verwerking persoonsgegevens
In het kader van de dienstverlening van Party-vervoer.nl, bijvoorbeeld middels registratie via de Website, of wanneer je anderszins contact hebt met Party-vervoer.nl (bijvoorbeeld via e-mail), legt Party-vervoer.nl de door jou opgegeven gegevens vast. Party-vervoer.nl bewaart en verwerkt uitsluitend de persoonsgegevens die door jou worden opgegeven.

Als je je hebt ingeschreven voor een busreis, dan worden jouw voor- en achternaam zichtbaar (enkel) voor anderen die zijn ingelogd. Zo kunnen vrienden/familie/kennissen dezelfde bus boeken.

Je kunt te allen tijde de website van Party-vervoer.nl anoniem bekijken, dat wil zeggen zonder enige persoonlijke gegevens met Party-vervoer.nl te delen.

Doelen
Party-vervoer.nl gebruikt jouw gegevens voor de optimale uitvoering van zijn dienstverlening (het organiseren van een busreis), met inbegrip van het uitvoeren van activiteiten gericht op de vergroting van zijn klantenbestand en marketingdoeleinden. Jouw gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de doelen waarvoor je de gegevens hebt verstrekt. Jouw gegevens worden in principe niet zonder jouw uitdrukkelijke toestemming aan derden verstrekt. Dit gebeurt enkel wanneer dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst met Party-vervoer.nl of indien dit wettelijk verplicht is.

Bewaartermijn
Jouw persoonsgegevens worden bewaard zolang als dat naar het oordeel van Party-vervoer.nl naar de aard van het contact noodzakelijk is. Deze gegevens worden nooit langer dan noodzakelijk bewaard, tenzij dit nodig is in verband met andere wetgeving.
 
Nieuwsbrief
Party-vervoer.nl informeert geïnteresseerden over zijn dienstverlening door middel van een nieuwsbrief. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je je kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

Beveiliging
Party-vervoer.nl draagt zorg voor passende technische en organisatorische maatregelen ter voorkoming van verlies of onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens. Enkele van deze maatregelen zijn:

- toegang tot elektronische systemen is beveiligd met onder andere een wachtwoord; en,
- alleen bevoegde personeelsleden/derden hebben toegang tot jouw persoonsgegevens.

Deze maatregelen streven naar een passend beveiligingsniveau.

Cookies
Party-vervoer.nl maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine bestanden met gegevens die op de harde schijf van uw computer, tablet of mobiele telefoon worden opgeslagen. Deze cookies worden niet gebruikt om jou te profileren of te volgen.

Party-vervoer.nl maakt gebruik van Google Analytics. Zo is het mogelijk dat er cookies worden geplaatst van Google Analytics met als doel data te verzamelen om jou uiteindelijk een optimale gebruikerservaring te kunnen geven. Middels het verzamelen van data via Google Analytics krijgt Party-vervoer.nl inzicht in het gebruik en kunnen deze statistieken worden toegepast op zijn website. De verkregen informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Party-vervoer.nl heeft hier geen invloed op. Party-vervoer.nl heeft Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google-diensten. De privacyverklaring van Google Analytics is hier te raadplegen.

Derden hebben geen toegang tot de door Party-vervoer.nl geplaatste cookies. Je kunt desgewenst de instellingen van jouw browser wijzigen om cookies te weigeren. Het uitschakelen van cookies heeft alleen gevolgen voor de computer én de browser waarop je deze handeling uitvoert. Indien je gebruik maakt van meerdere computers en/of browsers dien je deze handeling zo vaak als nodig te herhalen.

Websites van derden
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van buttons met deze website zijn verbonden, zoals de sociale media-button van Facebook. Indien jij hier toestemming voor hebt gegeven, plaatst Facebook cookies om een script in te laden. Party-vervoer.nl kan niet garanderen dat Facebook op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaat. Party-vervoer.nl raadt je aan de privacyverklaring van Facebook te lezen, die hier valt te raadplegen.

Jouw rechten
Je hebt verschillende rechten indien jouw persoonsgegevens door Party-vervoer.nl worden verwerkt. Zo kan je verzoeken jouw persoonsgegevens in te zien, deze te laten wijzigen of verwijderen. Ook heb je het recht aan te geven dat de verwerking van jouw gegevens dient te worden beperkt en/of kan je bezwaar maken tegen verwerking (bijvoorbeeld tegen direct marketing). Je kunt in deze gevallen of indien je vragen hebt over het privacybeleid te allen tijde contact met Party-vervoer.nl opnemen door het sturen van een e-mail naar: info [@] party-vervoer.nl.  Gelieve in de onderwerpsregel te zetten “Persoonsgegevens”.

Tot slot kun je een klacht indienen over de gegevensverwerking bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/
.  
Wijzigingen in deze privacyverklaring
De regels rondom de bescherming van persoonsgegevens kunnen voortdurend veranderen. Party-vervoer.nl behoudt zich dan ook het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Controleer deze verklaring daarom regelmatig.